Montagevejledninger

Montagevejledninger

Ny version af Baggrundsrapport for montage- og installationsvejledning til solcelleanlæg

Den nyeste vejledning er nu tilgængelig via download (pdf).

En del af forslagene på en temadag var at udarbejde et kapitel om særligt vanskelige tage, samt tage, hvor det helt frarådes at etablere solceller. Derudover efterlyste deltagerne et afsnit om arbejdssikkerhed. Disse emner har vi derfor behandlet og indarbejdet i et særskilt dokument: "Vejledning og tjekliste", som også kan downloades.

Denne version af vejledningen er udbygget med tagpaptage samt bygningsintegrerede anlæg.

Tak til alle der har deltaget med forslag, kommentarer og drøftelser. Vi har taget stilling til de indkomne forslag, og inddraget dem i rapporten i det omfang det kunne lade sig gøre uden at gå på kompromis med gældende regler.

 

Download baggrundsrapport for montagevejledning (version 5, februar 2015) (pdf)

Download vejledning og tjekliste (pdf)

Download Standardløsning - Monteringsvejledning - solceller på bølgeplader af fibercement (pdf)

Download Standardløsning - monteringsvejledning solceller på naturskifer (pdf)

Download Standardløsning - monteringsvejledning solceller på tegltag (pdf)

Download Standardløsning - solceller på varme tagpaptage (pdf)

Download Standardløsning - solceller på kolde tagpaptage (pdf)

Download Standardløsning - monteringsvejledning solceller integreret tagmontage i flade tegl (pdf)

Download Standardløsning - solceller med pladeunderlag integreret i tagstenstag med undertag (pdf)

 

Har du spørgsmål er du velkommen til at kontakte projektleder Vagn Holk Lauridsen, vhl@teknologisk.dk eller 72 20 25 33.