Kalender

Her kan du se nogle af de afholdte og kommende aktiviteter i projektet.

 

Workshop  den 14. december hos Strøjer Tegl på Fyn.

 Workshoppen for boligforeninger arrangeres som et gå-hjem-møde, og følgende punkter indgår bl.a. på dagen:

•  Integration af solceller i forhold til æstetik og arkitektur. Vi kigger på eksempler og præsenterer nye designmuligheder

•  Diskussion af muligheder og barrierer for boligforeninger

•  Produktfremvisning fra Strøjer Tegl og Gaia Solar - nye facadeløsninger og materialer

•  Priser, afgifter, vedligeholdTeknologisk Institut, Strøjer Tegl, Gaia Solar og VIA University College holder oplæg.

Kontakt 

Thea Bech-Petersen

Konsulent, Restaureringsarkitekt

Mobil +45 72 20 10 09
tbe@teknologisk.dk

 

Nedenstående arrangementer er afholdt med præsntationer af Ivan Katic og/eller Søren Poulsen, TI. 

 

Hvornår?

Hvem?

Hvad?

2015-10-21

TI Plankursus

Udviklet og afholdt kursus om batterisystemer til solcelleanlæg (8 kursister). I samarbejde med Elektriske systemer og transport.

2015-10-07

IDA arrangement (Syn og skøn)

Indlæg om refleksion fra solcelleanlæg

2015-07-16

Lenhovda Radiatorfabrik, Sverige

Målinger på PVT anlæg hvor nyt feltmåleudstyr blev prøvet for første gang.

2015-07-02

Dansk Standard

Forberedelse af temamøde om PV standarder

2015-05-25

Byens Ejendom

Foredrag om solceller i større bygninger, økonomi og teknisk udvikling

2015-03-26

Dansk Solcelleforening

Indlæg på temadag, status for X5 aktiviteter

 

 

 

2014-07-01

EasyBIPV

Diskussion om projektmuligheder vedrørende integration af roll-bond fordampere til VP anlæg i klimaskærmen. Muligvis videnkupon egnet?

2014-25-06

TEC Frederiksberg

Undervisning om solcelleanlæg samt varmepumper (Emil) til elektrikernes efteruddannelse, kontaktperson Torben Jørgensen

2014-06-01

Os selv

Første version af video til undervisning om solcellemålinger m.v. Redigeres færdig inden næste kursus

2014-05-14

Vinge projektet, Møde i Slangerup

PV Oplæg og deltagelse i workshop, deltog i stedet for Esben

2014-04-08

UTC Aalborg

Møde om uddannelsesmateriale, her

2014-03-11

Byens Ejendomme

Foredrag om solceller i byggeriet

2013-12-04

Dansk Solcelleforening

Præsentation og diskussion med branchen om kommende RK aktiviteter

2013-12-03

VE til proces

Temadag indlæg om solceller m.m. til erhverv

2013-09-26

Vindby Miljø, Ole Jönsson

Snak om prøvning af montageløsning til tagpaptage. Henvendelse videresendt til Peter C.

2013-09-13

TI Emballage, Søren Henriksen

Besigtigelse af klimakamre. De ser interessante ud med hensyn til prøvning af PV moduler efter IEC 61215 m.m.. Pris for test er ca. 3000 kr/uge pr klimakammer. De vil gerne samarbejde om dette når der er ledig kapacitet.

2013-08-09

Søren Rise, Dansk Solcelleforening

Telefonsnak om PV positivliste. Foreningen vil indstille til Energistyrelsen at der bliver iværksat en ordning for dokumentkontrol af moduler (og senere andre komponenter+systemer). Se eget notat om forslag.

2013-05-24+25

Energy Europe, Bella center

Deltagelse på udstilling samt foredrag på workshop

2013-05-13

Dansk Standard

Forum for nettilslutning, møde om smart grid og vedvarende energi (Hos Eurisco, Odense)

2013-05-03

Nykredit

Møde om behov for assistance, især med hensyn til hvilke krav de skal stille i forbindelse med långivning af huse med solceller. Vi sender tilbud.

2013-05-02

Beredskabsstyrelsen

IK indlæg på temadag om brand og sikkerhed (Århus Arrangement med Beredskabsstyrelsen)

2013-03-12

Søren Poulsen - indlæg på Energinets solcelledag

Kvalitetssikring generelt på solcelleområdet

2013-02-04

Søren Poulsen - indlæg på temadag TI

Kvalitetssikring generelt på solcelleområdet

2013-01-14

Beredskabsstyrelsen

Indlæg og medarrangør Temadag om brand på TI

2012-11-19

Beredskabsstyrelsen

Møde om brandslukning i solcelleanlæg

2012-11-19

Gaia Solar

Møde om behov for prøvning af solcellemoduler

2012-11-12

Dansk Standard

Møde om guideline for solcelleanlæg

2012-10-29

Ingeniørforeningen FYN

Indlæg om solcelleanlæg i byggeriet

2012-10-26

Ingeniørhuset

Møde om deres gamle solcelleanlæg + planer om nyt

2012-10-03

Ingeniørforeningen

Indlæg om solcelleanlæg i byggeriet

2012-10-02

Workshop om barrierer (Iben)

Indlæg og referat fra diskussion om kvalitet af solcelleanlæg. Etablering af referencegruppe for videre arbejde.

2012-09-27

Tekniq og Sikkerhedsstyrelsen

Møde vedrørende sikkerhed ved solcelleanlæg, med fokus på faggrupper og ansvarsfordeling. (Sikkerhedsstyrelsen er ikke så bekymrede som Tekniq)

2012-09-17

Bolius

Møde om indhold i forbrugeroplysning fra Bolius vedrørende solcelleanlæg. Gjorde dem opmærksom på at noget lignende er sat i værk hos DS

2012-09-13

Forsikring og pension

Diskussion om risici ved solcelleanlæg samt forebyggelse af skader. Input til kommende guidelines.

2012-08-31

Kristian Hviid, MATR

Projektforslag vedrørende trådløs sollogger diskuteret. Kan måske laves som videnkupon. Potentiale for udlejning eller salg til solcelleejere.

2012-08-29

Klaus Boyer, Arkitekt

Besigtigelse og måling på stort solcelleanlæg i Hvidovre, danner baggrund for metodeudvikling.