Regler & lovgivning

Regler & lovgivning

I 2015 kom nye regler for solceller , som betyder 1,02 kr. pr. kWh solcelleanlægget producerer, og som ejeren ikke selv kan bruge inderfor den samme time, som den produceres. Dette gælder kun hvis man kommer med i puljen for 2015. Der blev åbnet for ansøgning den 16. marts 2015 kl. 10, og for at sikre sig en plads skal man have en aftale om køb af solceller klar. Aftalen skal indeholde en erklæring fra leverandøren om, at aftalen kan ophæves, hvis man ikke opnår plads i puljen.

 Når næste års pulje åbner, vil statsstøtten være nedsat til 88 øre

Se aftalen her.

 

Aftale pr. 15. november 2012
Den 15. november 2012 blev der indgået en aftale om strategi for solcelleanlæg og øvrige små vedvarende energi (VE)-anlæg. Aftalen blev indgået mellem regeringen (Socialdemokraterne, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti) og Venstre, Dansk Folkeparti, Enhedslisten og Det Konservative Folkeparti.

Download hele aftalen her (PDF)