Notat om gældende standarder, regler mv.

Her kan du downloade notatet om gældende regler, standarder, relevante instanser, direktiver m.m.

Download notat (PDF)