Løbende barriere- og mulighedsafklaring

Barriereundersøgelse om Bygningsintegreret solenergi

Hensigten med undersøgelsen er, at den skal være et dynamisk redskab, der løbende opdateres og suppleres med viden. Undersøgelsen i 2012 behandler udelukkende solcelleanlæg på bygninger. Barrierer og muligheder for solvarme/solceller i kombination med varmepumper blev behandlet i 2013.

Download barriereundersøgelse om Bygningsintegreret solenergi - Løbende barriere- og mulighedsafklaring, 4. udgave, august 2015 (PDF)

 

Den 15. juni holdt projektet Bygningsintegreret solenergi en kombineret workshop og temadag.

I nedenstående referat er der opsummeret nogle af de punkter, som blev drøftet på temadagen, - bl.a. områder, der kunne skabe problemer, og som derfor måske burde undersøges nærmere. (Der er derudover vedlagt to af præsentationerne fra temadagen samt programmet.)

Generelt var det ikke tekniske barrierer, der sætter en stopper for solceller. Flemming Kristensens indlæg - og diskussionen gennem dagen viste med al tydelighed, at det er de skiftende lovgivninger for bl.a. pris for solcellestrøm samt tariferinger fra net-selskabernes side, der gør det vanskeligt for kommende solcelle-ejere at disponere. Og det er jo emner, som Teknologisk Institut ikke beskæftiger sig med.

 Mikkel Svane Dalegaards indlæg skulle handle om evt. stormskader - men  hans undersøgelser viste, at der (stort set) ikke har været stormskader - dog fortalte en af deltagerne, at et af "deres" anlæg  - et stort "ballast-anlæg" på et fladt tag - havde rykket sig flere meter på taget under den sidste storm. Skønt vinden ikke "burde" kunne få fat - så havde den under lige netop disse vindforhold held med at få fat under anlægget. Dette samt andre erfaringer med ballast-anlæg blev drøftet.

 Da stormskaderne var minimale fokuserede Mikkel - og forsamlingen -  på forebyggelse af mulige bygningsskader som følge af solcelleanlæg - hvilket Baggrundsrapporten for montage af solceller jo netop skal være med til. Blandt andet nævnte Søren Rise, Teknik, at  byggeskader pga. dårlige konstruktioner med sivende vand og svamp til følge er set, og skal undgås. Gennembrydning af tegl i bølgedal er nogen gange årsagen. En anden ting, der kan forårsage problemer er fygesne i elsammenslutninger under anlæggene. (Se på Bay Ways anlæg Sønderbog, nævnte Finn Skov).

Mikkel Svane fortalte, at tæthed er en større udfordring på  solcelleanlæg indbygget i tagene, end man skulle forestille sig. Teknologisk Institut er i gang med de sidste montagevejledninger i dette projekt - og det er netop indbygget i tagene - og der vil komme nogle idéer til hvordan  indbygningen kan gribes an.  Peder Vejsig henviste til en BPC-anvisning til at indbygge solenergianlæg i tagfladen - måske den kan inspirere.

 Kai Borggreen fortalte om, hvordan man på teknologisk Instituts kurser underviser i alle relevante dele, bl.a. så så fejl kan udgås - men også så deltagerne får viden om de nyeste teknologier. Målgruppen er bred - med fokus på de, der installerer anlæggene og rådgivere. Kurserne udbydes som traditionelle mød-op- kurser, men der er også on-line-kurser og webinarer. Kai viste et eksempel på nogle af de korte film, der kan benyttes til  instruktion af bl.a. håndværkere.

Thea Bech fokuserede på æstetikken i kombinationen mellem solceller og tegl. Thea mente ikke at man skal camouflere solcellerne som tegl, men derimod stå ved, at der er tale om en ny teknisk installation. Hun fortalte at man på Teknologisk Institut netop er startet et samarbejde med et tegl-firma om hvordan tegl og solceller kan "passe sammen". Det bliver spændende at få et bud på det.

 Blandt andet som følge af falden afregningspriser og net-selskabernes strategier mht. solceller, så  faldt talen dagen igennem på lagring af energien, og Ivan Katic orienterede om danske Lithium-ion-batterier, som forventes at kunne etableres i danske hjem i 2016. Teknologisk Institut og firmaet Lithium Balance afprøver og udvikler  batterierne  med to forskellige batterier og inverter-typer. 

Et eksisterende solcelleanlæg med vekselretter bliver udbygget, så det kan levere overskuds-el til et batteri. Overskudselektricitet  bliver i en inverter (ensretter/lader/vekselretter) omformet til jævnspænding, som i løbet af solskinsdagen  lades på batteriet (max ca. 4,7 kWh), indtil der er brug for elektriciteten om aftenen. Forsøgene har indtil videre vist, at der lades/aflades godt en gang i døgnet - på dage med vekslende sol mest. Forbruget simuleres ud fra en forbrugskurve, og leveres i huset som en dumpload fra en elblæser. Faktisk har det voldt os store problemer at finde en egnet forbrugskurve på tilpas lav opløsning, og Rados  Nenadovic fra Bolius, gjorde os på workshoppen opmærksom på en kommune, som  har opsamlet meget store forbrugsdata. Vi vil undersøge mulighederne for at benytte disse data - måske i en udbygning af projektet.

 Temamødet sluttede med rundvisning på batteri/varmepumpeprojektet, hvor deltagerne også så den næste forsøgsopstilling, hvor et større solcelleanlæg skal levere overskudsel gennem en hybrid-inverter til et større batteri på i alt 10 kWh. Denne kombination kan benyttes til nye solcelleanlæg, eller anlæg, hvor inverteren skal udskiftes. Solcelle-elektriciteten enten vekselrettes i inverteren til brug i huset, mens overskudsel lagres direkte som jævnspænding på batteriet, og det vekselrettes så, når det skal bruges i huset.  De to forsøgsopstillinger skal bl.a. give os viden om effektiviteter ved de to typer invertere og ved lagring. Indtil videre tyder det på, at selve lagringen ikke giver (de store) tab.

I et tredje forsøg  benyttes overskudselektricitet til at opvarme brugsvand en varmepumpe. Og hér er udfordringen, at varmepumpens virkningsgrad falder mærkbart ved høje brugsvandstemperaturer, ja faktisk falder den til under 1, så hér ville det være mere effektivt af  køre ren elvarme. 

 

Download notat om:
Juridiske afdækninger og barrierer for udbredelse af solceller i Danmark 

 

Retur til oversigt

______________________________________________________

Projektleder for delprojektet er Peter Svendsen,
psvn@teknologisk.dk, tlf.: 72 20 10 51

.................................................................................................................................