Prøvning & test

Forslag til mærkningsordning for solceller

Solcelleanlæg bliver for tiden udbredt med stor hast på det danske marked, uden at der er nogen overordnet kvalitetskontrol af området. For at hjælpe forbrugerne med at finde de bedste produkter har Teknologisk Institut udarbejdet nærværende forslag til en kvalitetsmærkning som det kendes fra andre områder.

En frivillig ordning med tredjeparts kontrol vil uden tvivl kunne højne branchens troværdighed, men en kontrolordning må helst ikke være fordyrende i væsentligt omfang, og skal gerne være enkel at administrere. Der er så vidt muligt taget hensyn til dette i nærværende forslag, som også har været diskuteret på møder med branchens aktører.

Download forslag til mærkningsordning (PDF)

 

Retur til oversigt

______________________________________________________

Projektleder for delprojektet er Ivan Katic,
ik@teknologisk.dk, tlf.: 72 20 24 82

.................................................................................................................................