Samlet fokusgruppe

Se liste over deltagere i den samlede fokusgruppe

______________________________________________________

Kontaktperson i den samlede fokusgruppe er Vagn Holk Lauridsen, vhl@teknologisk.dk, tlf.: 72 20 25 33

.................................................................................................................................