Workshop 4. februar 2013

Arrangementet er afholdt.

Som vi skrev før jul holder vi i februar den anden workshop i fokusgruppen.

Bemærk, at datoen er ændret til d. 4. februar 2013 kl. 11 - 16 på Teknologisk Institut, Gregersensvej 8, 2630 Taastrup,  lokale 80 (bygning 8). 

Dagens temaer er bl.a.:  

  • Montage og installering af solceller
  • Kvalitet m.m.
  • Mulighederne for solceller i boligforeninger

Vi har siden sidste workshop arbejdet med nogle af de emner, der blev udstukket som barrierer.

Download program

Om Workshoppen
På denne workshop præsentes og drøftes baggrundsrapporten til Montage- og installationsvejledning, som har været i høring i fokusgruppen. De kommentarer og drøftelser vi har haft med fokusgruppen er nu indarbejdet, og vejledningen foreligger i 2. udkast medio januar, hvor I vil få den tilsendt. Mathias Høeg og Peter Svendsen vil præsentere hovedlinjerne, hvorefter vi håber på en god debat med jer  om vejledningerne. 

Som indledende tema har vi fået Kenn H. B. Frederiksen fra Energimidt - et af de firmaer i Danmark, der har mest erfaring i indkøb, montage og drift af solcelleanlæg - til at øse af sin erfaring. Kenn vil dels fortælle om, hvad der rør sig på markedet - globalt og nationalt - og han vil også samle op på erfaringer erhvervet gennem etablering af tusindvis af solcelleanlæg i over 20 år. 

Blandt de emner, der er arbejdet med, præsenteres status og planer for tests og prøvning og stikprøvekontroller. Herunder skal vi drøfte, hvordan erfaringerne fra stikprøvekontroller kan opsamles og bruges i nye anvisninger. 

I en parallel-session vil Amdi Schiødt Worm fra Esbensen fortælle om  mulighederne for etablering af solceller i boligforeninger - herunder "solcellelov" samt elforsyningslov. 

Vi håber at der er mange af jer, der vil høre om - og være med at drøfte - disse temaer, så vi ses d. 4. februar kl. 11 på Teknologisk Institut i Taastrup.