Præsentationer m.m. fra workshop og temadag den 24. november 2014

Program

Deltagerliste

Referat

Integration af solceller i tegl, tagpap og eternit - opbygning af mock-ups (modeller)
v/Lars Thomsen Nielsen

Kombinationer af VE-anlæg
v/Leon Buhl, Teknologisk Institut

Kurser mv.
v/Ivan Katic, Teknologisk Institut

Notat vedrørende refleksion fra solcelleanlæg
v/Ivan Katic

Nyt om glans-refleksion - feltundersøgelser af refleksion
v/Ivan Katic og Lars Thomsen Nielsen

Optimal udnyttelse af solcelle-el i enfamiliehus
v/Iben Østergaard og Ivan Katic, Teknologisk Institut

Plastsolceller
v/Hanne Lauritzen

Status og perspektiver
v/Flemming Kristensen, Dansk Solcelleforening

Solcelleanlæg
Baggrundsrapport for montage- og installationsanbefalinger