Seneste nyt

Den 15. juni blev der holdt en kombineret workshop og temadag.

I referatet er der opsummeret nogle af de punkter, som blev drøftet på temadagen, - bl.a. områder, der kunne skabe problemer, og som derfor måske burde undersøges nærmere. Der er derudover lagt to af præsentationerne fra temadagen samt programmet ind.

Generelt er det ikke tekniske barrierer, der sætter en stopper for solceller. Flemming Kristensens indlæg - og diskussionen gennem dagen viste med al tydelighed, at det er de skiftende lovgivninger for bl.a. pris for solcellestrøm samt tariferinger fra net-selskabernes side, der gør det vanskeligt for kommende solcelle-ejere at disponere. 

Emner der blev belyst og drøftet:

  • stormskader
  • forebyggelse af mulige bygningsskader som følge af solcelleanlæg 
  • undervisning
  • æstetik
  • lagring af energien
  • danske Lithium-ion-batterier

Dagen afsluttedes med rundtur på Teknologisk Instituts og Lithium Balance batteri/varmepumpeprojekt

__________________________________________________________

Tidligere temadag: 

Workshop og temadag om bygningsintegreret solenergi

Den 24. november 2014 blev der afholdt en workshop og temadag om bygningsintegreret solenergi i Aarhus.

Temadagen havde 60 meget engagerede deltagere plus 7 indlægsholdere, som fortalte om alt fra generel status for solcelle-teknologien til helt konkrete problemstillinger såsom blænding og fejlfinding samt projekter som batterilagring, montage af solceller og produktion af polymere solceller.

Solvarme er naturligvis også ofte bygningsintegreret solenergi. Ligeledes er varmepumper og biobrændselsanlæg vedvarende energi fra solen og hensigtsmæssige kombinationer af sådanne anlæg kom temadagen også med et bud på.

Til mange af indlæggene var der kommentarer og forslag fra deltagerne. Forslag, som Teknologisk Institut nu vil granske nærmere: Enten kan de afklares uden egentlige projekter - måske kræver de blot et litteratur-studie eller en mindre (for)undersøgelse - mens andre af dem evt. kan foreslås som større opgaver i det videre arbejde omkring bygningsintegreret solenergi. 

Følg linket herunder for referat samt præsentationer.

Download præsentationer m.m.

__________________________________________________________

18. februar 2014
Opdateret udgave af barriereundersøgelse om bygningsintegreret solenergi er nu klar

2. udgave af barriereundersøgelsen er nu klar til download.

Der er hensigten, at undersøgelsen skal være et dynamisk redskab, der løbende opdateres og suppleres med viden. Første version blev udgivet i januar 2013.

Har du forslag til emner, der bør behandles i undersøgelsen, så kontakt projektleder, Peter Svendsen, psvn@teknologisk.dk.

Læs barriereundersøgelsen her

__________________________________________________________

6. maj 2013
Ny version af Baggrundsrapport for montage- og installationsvejledning til solcelleanlæg

Den ny vejledning er nu tilgængelig via download (PDF).

Vi har i et særskilt dokument beskrevet hvor ændringerne er - så det tydeligt fremgår, hvor der er lavet ændringer og tilføjelser i vejledningen. Den nok væsentligste ændring er, at der - med alle de beskrevne forbehold - nu angives en metode til benyttelse af ansatsbolte i beton-tagsten. Se s. 21. Afsnittet om tagpaptage er også ændret en smule, men afventer  en vejledning fra en brancheorganisation. 

En del af forslagene på temadagen var at udarbejde et kapitel om særligt vanskelige tage, samt tage, hvor det helt frarådes at etablere solceller. Derudover efterlyste deltagerne et afsnit om arbejdssikkerhed. Disse emner har vi derfor behandlet og indarbejdet i et særskilt dokument: "Vejledning og tjekliste", som også kan downloades. 

Næste version af vejledningen udbygges således med tagpaptage samt bygningsintegrerede anlæg. Og så bliver næste udspil herfra en udarbejdelse af korte vejledninger til de 2 mest gængse tagtyper - på basis af vedlagte baggrundsrapport. 

Tak til alle der har deltaget med forslag, kommentarer og drøftelser. Vi har taget stilling til de indkomne forslag, og inddraget dem i rapporten i det omfang det kunne lade sig gøre uden at gå på kompromis med gældende regler. 

Download baggrundsrapport for montagevejledning (PDF)

Download vejledning og tjekliste (PDF)

Download ændringer (PDF)

__________________________________________________________

2. maj 2013
Fyraftensmøde i Bella Center

Den 23. maj kan du komme med til fyraftensmøde i Bella Center fra kl. 16 - 18. Her vil vi bl.a. præsentere montagevejledningen for jer - og andre gæster, der er mødt op i Bella Center til den store Energy Europe Conference og udstilling, som foregår fra 23. maj - 25. maj.

Vores projekt præsenteres på stand C3 - 005, hvor det indgår i en større udstilling, hvor vedvarende energiselskaber præsenterer deres nyeste teknologi. I kan se mere om udstillere og konference på dette link:

http://energyeurope.dk/da-DK/For-besøgende/Online-messekatalog.aspx

Hvis I bruger nedenstående link inden den 7. maj får I gratis adgang til konferencen og udstillingen:

http://energyeurope.bellacenter.dk/Frontpage.aspx

Benyt denne kode: INV1022

Vi håber at se jer i Bella Center den 23. maj!

__________________________________________________________

19. april 2013
Lister over fokusgruppedeltagere på web

Nu kan du se hvem der deltager i de forskellige fokusgrupper i projektet Bygningsintegreret Solenergi (BiS). Du finder deltagerlisterne under de enkelte fokusgrupper.

Se alle fokusgrupper

__________________________________________________________

16. april 2013
Forslag til mærkningsordning for solceller

Solcelleanlæg bliver for tiden udbredt med stor hast på det danske marked, uden at der er nogen overordnet kvalitetskontrol af området. For at hjælpe forbrugerne med at finde de bedste produkter har Teknologisk Institut udarbejdet nærværende forslag til en kvalitetsmærkning som det kendes fra andre områder.

Download forslag til mærkningsordning for solceller

___________________________________________________________

8. april 2013
Barriereundersøgelse om bygningsinteregeret solenergi

Du kan nu downloade en barriereundersøgelse om bygningsintegreret solenergi. Dokumentet er et dynamisk redskab, der løbende opdateres og suppleres med viden.

Download barriereundersøgelse

____________________________________________________________

8. april 2013
Download notat om juridiske afdækninger og barrierer for udbredelse af solceller i Danmark

Notatet giver et overblik over de gældende regler i Planloven og Bygningsreglementet, forhold omkring garanti, ansvar og forsikringsforhold samt skildrer de nye forhold for solceller i forhold til lovforslag L 86, som blev vedtaget den 19. december 2012.

Download notat

____________________________________________________________

8. februar 2013
Præsentationer fra temadag

Gik du glip af temadagen om solceller den 4. februar 2013, eller vil du genopfriske præsentationerne fra dagen, kan du nu downloade dem her fra siden.

Download præsentationer

____________________________________________________________

10. januar 2013
Kom med til temadag og workshop om solceller

D. 4. februar 2013 præsentes og drøftes baggrundsrapporten til Montage- og installationsvejledning, som har været i høring i fokusgruppen. Vejledningen foreligger i 2. udkast medio januar, hvor I vil få den tilsendt. Mathias Høeg og Peter Svendsen vil præsentere hovedlinjerne, hvorefter vi håber på en god debat med jer om vejledningerne.

Læs mere og hent program

Tilmeld

_____________________________________________________________

18. december 2012
Temadag om brandsikkerhed ved nye teknologier   

Mandag den 14. januar 2013 afholder Beredskabsstyrelsen og Teknologisk Institut temadag om brandsikkerhed ved f.eks. solcelleanlæg, ladestationer for hybridkøretøjer og nye byggeteknologier.

Læs mere og tilmeld

Download invitation (PDF)

_____________________________________________________________

27. november 2012
Vil du deltage i en fokusgruppe om solceller?

Teknologisk Institut har netop indledt et større udredningsarbejde om solceller for at kortlægge og fjerne de forhindringer, der findes for udbredelsen af solceller - med fokus på bygningsintegrerede solceller.

Læs hele nyheden